Her finner du markedets billigste online lån.

Vil du låne penger uten å stille noen former for sikkerhet, gir vi deg nå muligheten. Du behøver ikke å eie fast eiendom eller lignende for å låne penger online.

ALLE HAR MULIGHET OG SØKINGEN ER GRATIS!

Du kan låne fra 5000 kroner og helt opp til 400.000 kroner, og pengene kan brukes på nøyaktig det du drømmer om og har lyst til. Det hele foregår online, og dermed slipper du å sitte foran bankrådgiveren din som ofte stiller nærgående, ubehagelige og personlige spørsmål.

Søk Forbrukslån

Om siden

Her har du en oversikt hvor du kan sammenligne og vurderer online lån fra en rekke låneinstitusjoner og banker. Formålet er, å gi deg som bruker muligheten for å finne et lån, som passer til nettopp dine behov.

Ord og uttrykk

Ordliste over de mest brukte begreper når du skal søke lån eller kredittkort.Amortisering

Nedbetaling av gjeld

Annuitet

For et annuitetslån er den månedlige kostnaden den samme under hele lånets løpetid. Den månedlige kostnaden for både rente og amortisering (nedbetaling) regnes ut basert på lånets løpetid. Normalt er renteandelen av den månedlige kostnaden høy i begynnelsen, men synker over tid, samtidig som nedbetalingsbeløpet øker.

Avtalegiro

Automatiske betalinger som skjer gjennom overføring fra en bankkonto.

Bankers hemmeligholdsplikt

Lovgivning som regulerer hvor mye informasjon bankene kan dele. Omfatter blant annet regler om kontoer, gjeld og tilgodehavende, uansett om opplysningen er muntlig eller skriftlig.

Betalingsanmerkning

En notering hos firmaer som gir kredittopplysninger om betalingsproblemer, og at en person har utestående krav fra en eller flere kreditorer.

Effektiv rente

Innebærer en årlig rentesats beregnet på den totale kredittkostnaden, inkl. etableringsavgift, fakturagebyrer og andre kostnader som påløper det lånte beløpet.

Forbrukslån

Lån uten sikkerhet

Gjeldsbrev

En skriftlig avtale som regulerer gjeld og tilbakebetaling av denne.

Gjenpartsbrev

En kopi av gjennomført kredittopplysning som viser informasjon om dine opplysninger og hvilke banker eller kredittinstitusjoner som har fått dem.


Kredittvurdering

Før det innvilges lån eller kreditt, gjennomfører banken eller kredittinstitusjonen en kredittvurdering for å se om forbrukeren har økonomiske forutsetninger for å innfri avtalen. Kredittvurderingen gjennomføres som regel etter at kredittopplysninger er innhentet.

Kredittopplysninger

Registrert gjeld, tilgodehavende og andre opplysninger som oppgis for vurdering av noens kredittverdighet.

Kredittverdighet

Evne til å betale det man skylder.

Medsøker

En annen person som står inne for lånet sammen med hovedsøker. Både hovedsøker og medsøker er solidarisk betalingspliktige. Dette innebærer at banken eller kredittinstitusjonen kan rette krav mot hvem som helst av de solidarisk betalingsansvarlige.

Serielån

Nedbetalingen av gjelden er den samme hver måned, men den totale månedlige kostnaden inkl. renter reduseres over tid fordi gjelden og dermed også rentekostnadene minker.

Rente

En prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

Ingen kommentarer:
Write kommentarer

Fant du ikke lån nå?
Få flere tilbud når vi oppdaterer !